• vymena vodomeru hlavicka

 •     
      

 • VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ


  PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA 
  ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
  U vody 1, 17000 Praha 7
  Tel.: 283 870 824, 777 652 901
   

Výměna vodoměrů od A do Z

Úvodem:

     Na této stránce se dozvíte veškeré informace, které jsou důležité pro provedení výměny vodoměrů ve Vašem domě. Obdobný postup je samozřejmě i provádění instalace vodoměrů do míst, kde vodoměry ještě instalovány nebyly.

Zadání poptávky:

     Abychom Vám jako zákazníkovi mohli přesně ocenit Vaší zakázku, potřebujeme zjistit o vašem objektu a stavu instalací pokud možno co nejvíce informací. Cenovou poptávku u naší firmy můžete provést níže uvedenými způsoby:

 • - pomocí poptávkového formuláře, na který budete přesměrování kliknutím ZDE
 • - pomocí e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • - telefonicky v pracovní dny od 7.30 do 16.30 na čísle 283.870.824, 777.652.901
 • - osobně v sídle naší společnosti v průběhu pracovní doby (nejlépe po telefonické dohodě termínu návštěvy)

     Pro zpracování přesné a závazné cenové nabídky se potřebujeme dozvědět několik důležitých informací o Vašich požadavcích a o stavu instalací v domě, a to především:

 • - požadovaný počet vodoměrů pro SV a TUV (uvést samostatně)
 • - montážní rozteč původně instalovaných vodoměrů
 • - materiál rozvodů v blízkosti vodoměrů, typ připojovacího vodoměrného šroubení (mosaz, pozink, plast)
 • - požadovaný druh vodoměrů (mechanické vodoměry, vodoměry s dálkovým odečtem)
 • - požadovaný typ vodoměrů (výrobce a typ, máte-li vybráno)
 • - umístění vodoměrů (instalační šachta, dvířka atp.)
 • - požadavek na osazení zpětné klapky (nastandardní úkon)
 • - požadavek na osazení druhé plomby na výstupní šroubení vodoměru (nadstandardní úkon)

Zpracování a zaslání cenové nabídky:

     Na základě Vámi poskytnutých informací o technickém stavu vodovodní instalace Vašeho domu náš technik zpracuje cenovou nabídku na výměnu vodoměrů. Standardně zpracujeme cenovou nabídku v několika variantách za použití různých typů vodoměrů (tak, aby jste si mohli vybrat). Cenovou nabídku standardně zasíláme e-mailem.

     Při tvorbě cenové nabídky ze implicitně počítá s tím, že původní vodoměry jsou instalovány v souladu s platnými předpisy lehce rozebiratelným typem šroubení, mají montážní délku 110 mm, jsou umístěny v prostoru umožňujícím snadnou demontáž a montáž a jsou volně přístupné. Dále je počítáno s tím, že vodovodní uzávěr pro byt je standardně umístěn před vodoměrem a je plně funkční. Bude-li zjištěno při realizaci, že některé z vodoměrů jsou připojeny zkorodovaným šroubením, nebo že jsou vodoměry umístěny v nevyhovujícím prostoru, nebo že jsou vodoměry nebo části šroubení zazděny a nebo bude zjištěn jakýkoliv jiný faktor ztěžující nebo znemožňující provedení výměny vodoměru provést standardním způsobem, budou nutné vícepráce uvedeny v protokolu a následně doúčtovány.

Typické komplikace zněmožňující výměnu vodoměrů standardním způsobem jsou:

 • -vodoměr připojený ocelovým šroubením (v případě kondenzace vody ve spoji mezi vodoměrem a šroubením dochází k silné korozi, která mnohdy znemožní demontáž vodoměru standardním nářadím - v některých případech musí být vodoměr demontován včetně šroubení a šroubení musí být nahrazeno novým) ... vodoměr by měl být připojen mosazným šroubením
 • -vodoměr je osazen do prostoru, ve kterém nelze nářadím rozebrat spoje (toto se často stává, když po prvotním vsazení vodoměru zedník zazdí vodoměr tak, že podstatně zmenší prostor potřebný k manipulaci s nářadím, nebo nevhodně osadí vodoměrná dvířka a nebo použije dvířka malých rozměrů)
 • -před vodoměrem není hlavní bytový uzávěr vody nebo tento vodoměr nelze uzavřít

Smlouva o dílo, objednávka, obchodní podmínky:

     V případě, že si vyberete naší firmu jako zhotovitele Vaší zakázky, připravíme Vám v případě zájmu nejdříve návrh "Smlouvy o dílo", ve kterém bude uveden přesný termín realizace prací, obchodní a platební podmínky atp.. Po případné úpravě "Smlouvy o dílo" a jejím podpisu dochází s nezbytným odstupem k realizaci zakázky.

     Menší zakázky v hodnotě cca do 50.000 Kč bez DPH realizujeme i na základě objednávky, kterou objednatel zašle písemně nebo elektronicky e-mailem. Objednávka však musí mít veškeré náležitosti, tak aby bylo zřejmé, kdo je objednavatelem a jaký typ a počet vodoměrů objednává.

Realizace díla:

     Realizaci díla doporučujeme provádět po cca 14 dnech od vyvěšení informace pro nájemníky bytů o provedení prací, tak aby si všichni nájemníci mohli být doma nebo si za sebe případně zajistit náhradu ve formě osoby, která zajistí přístup do bytu v požadovaném termínu. Výměny vodoměrů standardně provádíme v průběhu pracovních dní kromě pátku v době od 11.00 do 18.30 hod. Vždy postupujeme tak, že nejdříve provádíme výměny vodoměrů v bytech, jejichž uživatelé se běžně zdržují doma (maminky na mateřské dovolené, důchodci atp.). Pak provádíme výměny vodoměrů v bytech jejichž uživatelé se vrací z práce domů (dům náši technici obchází stále dokola, dokud se nedostane do všech bytů a nebytových jednotek). Tato metoda je ověřena na stovkách zakázek v průběhu více než 20 let. V případě Vašeho zájmu jde realizovat výměnu vodoměrů i jiným způsobem, například podle Vám vypracovaného harmonogramu.

     Při vlastní výměně vodoměrů je nejprve zapsán typ a stav původního vodoměru, následně je vodoměr demontován. Po provedení očištění šroubení je namontován nový vodoměr na nové těsnění, dále je nainstalována číselná jedinečná plomba s objímkou na vstupní šroubení vodoměru. Do protokolu je zapsán typ nového vodoměru, výrobní číslo a stav a dále číslo plomby. Po vyplnění protokolu je požádán uživatel bytu nebo jeho zástupce o kontrolu a podpis protokolu. Uživatel bytu je povinen zkontrolovat správnost údajů protokolu před jeho podpisem, na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Časté komplikace při realizaci prací:

     Jednou z častých komplikací při výměně vodoměrů je nepřítomnost nájemníka. Jsme schopni samozřejmě provést výměnu vodoměrů v náhradním termínu, avšak za úhradu nákladů za dopravu.

     Další komplikací je špatné použité šroubení (pozink), které nelze standardně a někdy prakticky vůbec demontovat. Jako vícepráce je šroubení vyměněno za doporučené mosazné šroubení.

     Komplikací je i nefunkční (protékající) uzávěr vody před vodoměrem, tento problém řešíme po dohodě se zákazníkem výměnou vadného uzávěru.

     Velkým problémem jsou nevhodně prováděné stavební práce (například při rekonstrukcích bytových jader), které mnohdy způsobily nepřístupnost vodoměrů.

     Při objednávce vodoměrů, u kterých nelze pootočit počítadlem (například Maddalena ONE TRP) se při svislé montážní poloze počítá s průtokem vody směrem dolů (standardní provedení). Je-li požadavek na vodoměry s pootočeným počitadlem o 180 stupňů při průtoku směrem nahoru, jse třeba objednat přesný počet těchto vodoměrů předem.

Dokončení díla, fakturace:

     Fakturaci provádíme průběžně, dle vyměněných vodoměrů. Přílohou faktury je vždy soupis prací a kopie protokolů o výměně vodoměrů. Originály dokladů si ponecháváme v archivu a archivujeme je po dobu platnosti ověření funkce vodoměrů. Fakturu zasíláme e-mailem, na základě Vašeho požadavku zašleme fakturu i klasicky písemnou formou. Splatnost faktur je nastavena na 7 kalendářních dní, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. U realizací na základě objednávky je vždy splatnost faktur 7 kalendářních dní. Protokoly o výměně vodoměrů si v originálu ponecháváme a archivujeme je 7 let. Objednatel po montáži obdrží protokoly barevně naskenované ve vysokém rozlišení, a to elektronickou formou (mailem, větší soubory přes službu uschovna.cz).

     V případě požadavku zákazníka zpracujeme údaje obsažené v protokolech o výměně vodoměrů do excelovské tabulky. Tato služba však není obsažena v ceně výměny vodoměrů a je za její realizaci účtován poplatek dle aktuálního ceníku.

     U vodoměrů s dálkovým odečtem jsou k dispozici obecně dva způsoby dálkového odečtu. Standardem je pochůzkový odečet. Zde dodáváme k určitým typům vodoměrů USB čtečku vč. software k samoinstalaci. V případě, že má zákazník zájem, jsme schopni software pro odečty nainstaovat do počítače zákazníka, provést zaškolení, připravit databázi pro odečty a provést spolu se zákazníkem zkušební odečet. Veškeré tyto služby jsou příplatkové a nejsou obsaženy v ceně dodávky radiomodulu pro odečty náměrů měřidel. Druhým způsobem (komfortnějším) odečtů náměrů je systém pro onine odečty Měřeníonline.cz. V případě zájmu o využití online odečtů zpracujeme cenovou nabídku na dodávku, montáž a provoz technologie pro online odečty měřidel.

Záruka:

     Na nové vodoměry poskytujeme většinou záruku v délce trvání 5 let jednotně pro SV i TUV (od roku 2012). Toto ustanovení se netýká vodoměrů Siemens (zde je záruka 2 roky) a Kamstrup (zde je standardní záruka 2 roky, ale lze za příplatek získat záruku 5 let nebo u zakázek nad 300 ks měřidel speciální záruku 3-15 let ... prodloužené záruky jsou za příplatek). U vodoměrů s dálkovým odečtem jsou záruky na elektronické části (vysílače, přijímače, baterie atp.) uváděny samostatně. V případě vady vodoměru přijedeme na místo a vodoměr vyměníme za nový stejného typu. Bude-li výrobcem záruka uznána, nevznikne Vám žádný náklad. Neuzná-li výrobce vadu jako záruční, budou Vám účtovány náklady za nový vodoměr a jeho výměnu. Z mnohaleté praxe víme, že závady vodoměrů, které podléhají záruce, jsou málo časté. K nejčastějšímu poškození dochází vlivem mechanických nečistot obsažených ve vodě. Na tyto závady se záruka nevztahuje. Doporučujeme tedy osadit filtr jemných částic na vstupní potrubí do objektu. Tím prodloužíte i životnost vodovodních baterií, napouštěcích mechanismů WC, praček. myček atp.

Ostatní podmínky:

     Zasláním objednávky nebo podpisem Smlouvy o dílo objednatel souhlasí s výše uvedenými pravidly a obchodními podmínkami. Požadavek na změnu obchodních podmínek nebo na změnu způsobu realizace prací musí být objednatelem sdělen předem, tak aby mohla být s předstihem zvážena akceptace těchto podmínek.

 • Vodárenský vodoměr

  Opravdu věříte, že vždy měří správně ??? Opak může být pravdou! Hodnoty +20%, + 30% i + 40% jsou reálné a poměrně časté! Řešením je kontrolní vodoměr ultrazvukové konstrukce. Jako první na trhu nabízíme instalaci kontrolních měřidel spolu s následným řešením ověření vodárenského měřidla na místě instalace ve spolupráci s ČMI.

 • Kaden S06x a Kaden iFlux - ONLINE

  Od ledna roku 2015 nabízíme vodoměry KADEN S060 a S065 s rozšířeným komunikačním módem. Kromě protokolu R-COM pro pochůzkový odečet jsou tyto vodoměry vybaveny i protokolem "Wireless M-BUS". Naše firma provozuje ve spolupráci s výrobcem vodoměrů KADEN vlastní aplikaci pro ONLINE sběr dat a následnou prezentaci naměřených hodnot přes webové rozhraní. Nový inovativní systém umí hlídat například havárie vody, protékající WC a funkci všech instalovaných vodoměrů. Problémem není ani rozúčtování vody a další služby. Pomocí technologie pro online odečet lze odečítat i nové vodoěmry Kaden iFlux, vyráběné od roku 2019.

 • Jaro 2020 - COVID-19

  Na jaře 2020 nám vstoupil do hry nečekaný hráč - COVID-19. Nebereme jej na lehkou váhu. Proto naši technici při montáži vodoměrů a dalších měřidel v bytech dodržují přísná bezpečnostní hygienická pravidla. Nošení roušky a desinfekce rukou je základem. Mimo jiné požadujeme podpis protokolu o výměně měřidla tužkou uživatele bytu. Více informací o průběhu výměny měřidel sdělíme telefonicky.

 • Souboj o přesnost

  V poslední době především díky vzrůstajícím cenám vody je stále větší poptávka po vodoměrech, které měří spotřebu vody přesněji od nižších průtoků. Máte-li zájem o přesné vodoměry, prostudujte si naší nabídku vodoměrů Kamstrup, B-Meters a Maddalena. Jistě si vyberete.

 • Online odečty vodoměrů

  Popíjíte kávu ve své kanceláři a na monitoru svého počítače sledujete online stav vodoměrů a kalorimetrů ve Vašem bytovém domě ??? To není sen, ale realita. Stále rozšiřujeme seznam kompatibilních měřidel. Navíc je nyní odečtová technologie k dispozici na bezúročné splátky nebo formou pronájmu !!!

 • Co dělat, když Váš vodoměr měří špatně ?

  Občas se stane, že máte pocit, že Váš vodoměr měří špatně. V tomto případě naleznete kompletní řešení a postup krok za krokem na našich stránkách.

 • Měření tepla

  Jistě víte, že od 1.1.2015 je v ČR povinné měření tepla v bytových objektech. A my pro Vás máme řešení. Nabízíme montáže kalorimetrů, indikátorů topných nákladů, teplotních sensorů s online přenosem dat a samozřejmě související služby. Tak se nám ozvěte, rádi zpracujeme nabídku !!!

 • Nejlepší měřidla? Určitě KAMSTRUP!!! a nyní za SUPER CENU

  Již 7 let prodáváme vodoměry, kalorimetry a teplotní sensory dánského výrobce KAMSTRUP. Za tuto dobu máme 0 (nula) reklamací a hlášených závad. Nejprodávanějšími produkty jsou vodoměry Kamstrup Multical 21 (ultrazvukový princip měření, životnost 16 let, po 5 a 10 letech jen metrologické ověření), měřiče tepla Kamstrup Multical 302 (ultrazvukový princip měření, životnost baterie 12-16 let, po 4 a 8 letech jen metrologické ověření) a teplotní sensory TEHUM pro denostupňovou metodu rozdělení topných nákladů mezi konečné spotřebitele... Napište si o cenovou nabídku!

 • Poděkování

  Chtěli bychom tímto poděkovat zákazníkům naší firmy za učiněné objednávky. Jen díky Vám jsme již několik let největším prodejcem vodoměrů KADEN v České republice a také jedním z největších prodejců měřidel dánského výrobce KAMSTRUP. Děkujeme :-).

 • Nabídka práce pro instalatéry a zedníky

  V současnosti nabízíme volná místa v oboru instalatér a zedník. U obou profesí máme požadavek na vysokou kvalitu práce a znalost oboru. Velkou výhodou je také ŘP skupiny B. Více informací Vám sdělíme při pracovním pohovoru, který si můžete domluvit na tel. 283870824 se sl. Bekovou.

 • 1
 • Počasí Praha

  Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 • Povinnost dálkového odečtu od 25.10.2020

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do české republiky jednu podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry

 • 1

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 54 hostů a žádný člen