• vymena vodomeru hlavicka

 •     
      

 • VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ


  PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA 
  ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
  U vody 1, 17000 Praha 7
  Tel.: 283 870 824, 777 652 901
   

Dálkový odečet (stručný průvodce problematikou)

     Dálkový odečet vodoměrů a měřičů tepla začíná být velmi důležitý pro majitele objektů, kde se právě tyto dvě komodity rozúčtovávají. Povinnost instalovat měřidla s dálkovým odečtem platí již od 25.10.2020. Je však velmi důležité na úvod sdělit, že způsobů, jak na dálku odečíst měřidla, je velmi mnoho. Každé řešení má však zcela jiná specifika. Rozdíly jsou nejen v použité technologii, ale i v přesnosti a spolehlivosti realizace odečtů a také v četnosti realizace odečtů. Naše společnost se již více než 20 let problematikou dálkových odečtů zabývá a v následujících řádcích se Vám pokusíme předat naše zkušennosti.

 

MBusLogo size120  SBĚRNICOVÝ ODEČET M-BUS

      Toto řešení dálkového odečtu využívá dvouvodičovou sběrnici, ke které jsou fyzicky připojena jednotlivá měřidla. Jde o původně průmyslové řešení, specifikované normou EN13757. Tento systém lze nejčastěji nalézt v průmyslových podnicích, obchodních centrech, skladových areálech a méně častěji v bytové výstavbě. Základem je dvouvodičová sběrnice, která prochází objektem a je ukončena v rozvaděči a přípojena k převodníku (M-Bus Masteru). Na jednu sběrnici lze připojit až 250 měřidel. U objektů s více měřidly musí dojít k instalaci více oddělených sběrnic. Data z měřidel lze odečítat lokálně pomocí převodníků a komunikačního software, nebo dálkově pomocí internetového připojení a klientské aplikace. Výhodou tohoto systému je jednoduchost instalace při výstavbě objektu. Je zde však několik nevýhod. První z nich je relativně vysoká poruchovost sběrnicového systému (porucha jednoho měřidla vyřadí často celou sběrnici). V některých vícebytových objektech se místo poruchy špatně hledá, neboť nejsou zřízeny v dostatečném počtu odbočné sběrnicové rozvodnice, které umožní menší části sběrnice odpojit. Jsou ale objekty s perfektním řešením M-Bus sběrnice. Druhou nevýhodou je poměrně dlouhý interval mezi odečty u starších typů měřidel (mnoho starších měřidel se sběrnicí M-Bus nemůže komunikovat častěji než 2 x denně - při vyšším počtu odečtů pak klesá rapidně životnost baterií M-Bus modulů). Při požadavku na vyšší četnost odečtů během dne je nutné investovat do moderních měřidel, která umožňují odečty v několikaminutových intervalech. Další nevýhodou jsou vyšší požadavky na instalaci (při montáži měřidla se montuje nejen měřidlo, ale musí dojít i k propojení s M-Bus sběrnicí). Náš verdikt: pro nové instalace v bytových objektech tento systém nedoporučujeme, raději bychom upřednostnili bezdrátové řešení. Je-li však v objektu kvalitní M-Bus sběrnice, lze jí naplno využívat s moderními měřidly. Nejlepší zkušennosti máme s vodoměry a kalorimetry značky Kamstrup. S úspěchem také dodáváme nízkonákladové řešení vodoměrů designu Modularis - vodoměry Maddalena SJ EVO + M-Bus modul M-Bus Evo.

     Stávající objekty s M-Busovou sběrnicí a lokálním ukládáním dat jsme schopni pomocí jednoduché a levné technologie propojit s naší aplikací Měřeníonline.cz. Veškerá naměřená data pak lze sledovat pomocí webové aplikace a to včetně celé historie měření.

(stávající i nové systémy jsme schopni odečítat lokálně v objektu i na dálku pomocí aplikace Měřeníonline.cz) 

 

wireless m bus aaa BEZDRÁTOVÝ ODEČET WIRELESS M-BUS

     Jde o moderní systém dálkového odečtu měřidel. V současné době jde o nejběžnější technologii pro dálkový odečet měřidel. V pricipu vychází z protokolu M-Bus, přenos dat je ale řešen bezdrátově pomocí radiového vysílání. Přenos dat je prováděn relativně na krátkou vzdálenost (10 - 15 metrů v zástavbě) s poměrně velkou četností vysílaných náměrů (některá měřidla jsou schopna vysílat náměry v intervalu 16 vteřin po dobu 16-ti let). V současnosti se dodávají a instalují měřidla, která využívají protokoly Wireless M-BUS T1 nebo C1, případně S1. Jde o tři odlišné verze komunikačního protokolu, které jsou navzájem nekompatibilní. Univerzální čtečkou pro protokol T1 nelze odečíst protokol C1 a opačně. Obecně lze tato měřidla odečítat pochůzkově (pomocí notebooku, specializovaného software a radiové čtečky) nebo pomocí doplňkových technologií AMR (automatic meter reading) pro online sběr dat. Právě tuto druhou možnost považujeme za nejvhodnější řešení. Hlavní výhody technologie wireless M-Bus jsou:

 • - velké množství měřidel různých výrobců na trhu (možnost výběru měřidel různých parametrů a vlastností)
 • - příznivá cena měřidel vzhledem k masové průmyslové výrobě
 • - šifrování radiových dat pomocí 32 bitového AES klíče (i náměr měřidla může být dle GDPR osobním údajem)
 • - vzájemná nezávislost měřidel (jedno měřidlo v objektu nemůže způsobit chybu v načítání dat z ostatních měřidel)
 • - jednoduchá montáž měřidel (především typů s integrovaným radiomodulem) bez nutnosti kabelového připojení
 • - standardně velmi časté vysílání náměrů (obvykle v intervalu několika málo minut), což především v případě AMR (online) odečtu umožňují získat cenná analytická data (lze pak zaslat varování při protékajícím WC atp.)
 •      S tímto typem měřidel máme díky velké rozšířenosti největší zkušeností. A právě proto doporučujeme především měřidla s integrovaným radiomodulem. Zde je 100 % shoda náměru na počitadle měřidla s radiovými daty. Naopak u měřidel s odděleným radiomodulem (především kombinace měřidla s magnetickým štítkem na otočném kolečku, reedswitche a radiomodulu) poměrně často dochází k neshodě výše uvedených informací. Proto je dobré při výběru měřidla ověřit způsob odečtu náměrů a přenosu na vstup radiového modulu...
 •      Při výběru měřidel s protokolem wireless m-bus je také vhodné si předem ověřit jaký typ dat radiomodul odesílá.
 • (stávající i nové systémy jsme schopni odečítat lokálně v objektu i na dálku pomocí aplikace Měřeníonline.cz) 

   

lorawan aaa BEZDRÁTOVÝ ODEČET LoRaWAN

     Další technologie bezdrátového radiového odečtu je založena na otevřeném protokolu LoRaWAN v bezlicenčním pásmu. V praxi se měřidla s tímto rozhraním začínají objevovat od roku 2018. Jelikož jde o novou technologii poměrně náročnou na spotřebu elektrické energie z baterií, je zatím na trhu velmi málo výrobků s tímto rozhraním. Tato technologie je určena výhradně pro AMR (online) odečet. Nespornou výhodou je dlouhý radiový dosah měřidel (v zástavbě stovky metrů, na přímou viditelnost kilometry, mnohem delší dosah než u technologie wireless m-bus) a s tím související nízké náklady na technologii pro sběr dat. Nevýhodou je dlouhý interval vysílání (obvykle 6 - 24 hodin). Tato měřidla nelze použít v případě požadavku na podrobnější analytiku spotřeby. V praxi je překážkou malý výběr měřidel. V současnosti nabízíme s rozhraním LoRaWAN tato měřidla:

 - Axioma Qualcosonic W1 (ultrazvukový vodoměr)

 - Axioma Qualcosonic E1 (ultrazvukový kalorimetr)

 - Axioma Qualcosonic F1 (ultrazvukový kalorimetr)

 - Zenner APZ LoRaWAN (mechanický vodoměr)

 - Zenner ITM LoRaWAN (ITN)

     V technologii LoRaWAN vidíme budoucnost. Předpokládáme vývoj technologie směrem ke snížení energetické náročnosti a také nárůst měřidel na trhu. Již nyní se připravují k prodeji měřidlsa značky B-Meters. S větší konkurencí na trhu v budoucnu dojde ke snížení cen měřidel. To ve výsledku umožní další vývoj této technologie. V současnosti (rok 2020) jde o zajímavou, ale minoritní záležitost.

(stávající i nové systémy jsme schopni odečítat na dálku pomocí aplikace Měřeníonline.cz)

 

Sigfox Logo aaa BEZDRÁTOVÝ ODEČET SigFox

     Za zmínku stojí i technologie pro odečet měřidel SigFox. Radiová komunikace probíhá v licencovaném pásmu. K odečtu je nutné využít služby francouzské společnosti SimpleCell. Měřidla s touto technologií se používají především v západní části Evropy (jde především o vodoměry a různá patní měřidla). K dispozici je ale i celá řada různých sensorů. Není nutné investovat do přenosové sítě. Odečet je prováděn obvykle pomocí operátora mobilní telefonie. V ČR T-Mobile. Nevýhodou této technologie je vyšší energetická náročnost na spotřebu baterie. Standardně měřidla vysílají 1 - 2 x denně. Na úkor životnosti baterie lze ale provádět odečty častěji (například po hodině). Po aktivaci každého měřidla je nutné společnosti SimpleCell uhradit aktivační poplatek a dále pak roční poplatky podle tarifu. Tarify se liší podle počtu datových paketů za den. Ceny jsou dostupné na https://sigfox.cz/cs/o-nas/cenik-vop. Aktuální nejnižší tarif pro dva odečty denně stojí na každé měřidlo 140 Kč / rok, nejvyšší pak je za 247 Kč. Díky této ceně je použití technologie SigFox pro odečet měřidel bytových domů ekonomicky nevhodné.

(stávající i nové systémy jsme schopni odečítat na dálku pomocí technologie SimpleCell a aplikace Měřeníonline.cz, jsme partnerem společnosti SimpleCell)

 

BEZDRÁTOVÝ ODEČET WACO

     V České republice lze také narazit na technologii dálkového odečtu WACO. Původně byla tato technologie určena pro radiové přenosy dat z měřidel v průmyslové oblasti (sklady, průmyslové areály), později se rozšířila do bytové sféry. O to se zasloužila především česká obchodní společnost Maddalena (nyní Maddeo). Z dnešního pohledu jde o zajímavou technologii, určenou pro specifické požadavky zákazníků. Největším problémem je z našeho pohledu nekompabilita měřidel. Svět se rozhodl jít jinou cestou a velcí výrobci zvolili především technologii dálkového radiového odečtu Wireless M-Bus. Naše společnost tuto technologii aktivně neprodává a nemontuje. Umíme ale data přenášená touto technologií odečítat a zpracovávat. Vlastníkům bytových domů s přenosovou technologií WACO a s měřidly TI-2 (teplotní sensory) vodoměry Maddalena ONE TRP s modulem WACO MDB (mokroběžné vodoměry) doporučujeme tuto technologii na konci životnosti měřidel nahradit standardizovanou a vyspělejší technologií wireless m-bus a také mnohem spolehlivějšími měřidly značky Kamstrup.

(stávající i nové systémy jsme schopni odečítat na dálku pomocí technologie WACO a aplikace Měřeníonline.cz)

 

BEZDRÁTOVÝ ODEČET - VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

     V oblasti dálkových odečtů měřidel probíhá neustále vývoj. Snaha výrobců je dodat měřidla s kvalitními a zároveň levnými radiomoduly s nízkou spotřebou energie a s co nejlepším radiovým dosahem (což sníží náklady na odečtovou technologii AMR systémů). O nových technologiích Vás budeme prostřednictvím našeho webu průběžně informovat. Již nyní vímě, že se připravuje nový standard protokolu Wireless M-Bus s delším dosahem.

 


  

ZPRACOVÁNÍ DAT

    Technologie dálkového odečtu slouží k možnosti realizace odečtu náměrů z měřidel. Jak již jsme výše zmínili, náměry lze získat pochůzkově nebo pomocí technologie pro online sběr dat. Pak je ale nutné data dále zpracovat. A zde jsou velké rozdíly v systémech, které data zpracovávají. Ty nejjednoduší aplikace umí uložit data do databázového souboru a tím to končí. Chytřejší systémy již umí získaná data jednoduše převést například do excelovské tabulky. Na vrcholu stojí aplikace, které umožňují přístup k datům pomocí standardního webového rozhraní. Jedním z těchto řešení je i náš systém Měřeníonline.cz. Tento systém je navržen pro účely bytových domů, kancelářských budov, obchodních center a malých obecních vodohospodářských společností.

 

APLIKACE Měřeníonline.cz

 uvodni obrazekk

    Aplikaci Měřeníonline.cz jsme do ostrého provozu spustili v roce 2014. Náš tým vývojářů aplikaci stále vyvíjí. Jsou doplňovány nové funkcionality, podpora nových měřidel a technologií. Aplikace byla vyvinuta jako alternativa k zahraničním odečtovým aplikacím, které mnohdy podporují měřidla jediného výrobce nebo mají řadu funkčních omezení. Určena je primárně pro správce bytových domů (SVJ, Bytová družstva, Správci nemovitostí), provozovatele obchodních center, skladových areálů, sítě obchodů nebo malé a střední vodárenské společnosti. Aplikaci Měřeníonline.cz ale také často využívají majitelé rodinných domů.

    Přístup k aplikaci je řešen pomocí webového rozhraní. Uživatel se přihlašuje pomocí e-mailové adresy a hesla. Ochrana všech dat v aplikaci je provedena v souladu s nařízením GDPR.

Prihlaseni merenionline

 

Po přihlášení do aplikacie se zákazníkovi zobrazí základní MENU s přehledem instalovaných měřidel. Na obrázku je příklad základního zobrazení přehledu pro správce budov. Správce může procházet "skupiny ojektů" (například seznam bytových domů, kde některé objekty mají více vchodů) nebo strukturu "Vaše objekty" (zde jsou detailně zobrazeny jednotlivé vchody nebo č.p. rodinných domů). Dále je k dispozici záložka MONITOR (zde lze nalézt informace o poruchách měřidel či přenosových prvků) a také položka ZABEZPEČENÍ (pro změnu hesla).

Přehled

Po kliknutí na ikonu Skupina objektů se zobrazí seznam skupin objektů, ke kterým má správce přístup. Každá skupina objektů se nachází na jednom řádku. Nejprve se zobrazuje ID skupiny objektů, následuje popis (obvykle adresa skupiny objektů), dále je zde ikona dvou černých měřidel (pro zobrazení posledních odečtených hodnot, náměru za předchozí den a od počátku roku) a ikona dvou zelených měřidel (pro vyhledání stavů k určitému datu nebo spotřeby za určité období). Po kliknutí na ikonu "čtverečků" se zobrazí přehled všech jednotek v rámci skupiny objektů a ikona se symbolem SUMY zobrazí počty a typy aktivních měřidel v rámci skupiny objektů.

 

Přehled skupiny objektů

Po kliknutí na symbol dvou černých měřidel se dostanete k základnímu přehledu náměrů měřidel ve skupině objektů. Každá jednotka je identifikována jednoznačně (číslo bytu + název uživatele jednotky). Pod každou jednotkou se zobrazí řádkový seznam měřidel náležících k jednotce a to včetně identifikace umístění v jednotce. V tomto rychlém přehledu lze zjistit poslední odečtený stav a datum + časposledního odečtu, spotřebu od počátku roku, spotřebu za předcházející den, výrobní číslo měřidla, radiovou adresu a také typ měřidla (zde vodoměry studená a teplá voda). Vpravo od ikony typu měřidla jsou ještě ikony pro zobrazení grafického průběhu spotřeby (denní, měsíční a roční grafy).

Přehled byty

Po kliknutí na modrou ikonu grafu se zobrazí měsíční spotřeba v grafickém pohledu. Obdobně lze zobrazit denní a roční spotřebu. Grafy slouží k rychlé orientaci ve spotřebě konkrétních měřidel. Rychle lze vyhledat nestandardní náměry.

graf měsíční

Aplikace Měřeníonline.cz umožňuje celou řadu funkcionalit, která se liší podle typu osazených měřidel. V případě zájmu si prosím u nas na čísle 283 870 824 domluvte prezentaci. Rádi Vám předvedeme funkci systému a jeho možnosti.

 

EDIT 2020-09-24

 • Vodárenský vodoměr

  Opravdu věříte, že vždy měří správně ??? Opak může být pravdou! Hodnoty +20%, + 30% i + 40% jsou reálné a poměrně časté! Řešením je kontrolní vodoměr ultrazvukové konstrukce. Jako první na trhu nabízíme instalaci kontrolních měřidel spolu s následným řešením ověření vodárenského měřidla na místě instalace ve spolupráci s ČMI.

 • Kaden S06x a Kaden iFlux - ONLINE

  Od ledna roku 2015 nabízíme vodoměry KADEN S060 a S065 s rozšířeným komunikačním módem. Kromě protokolu R-COM pro pochůzkový odečet jsou tyto vodoměry vybaveny i protokolem "Wireless M-BUS". Naše firma provozuje ve spolupráci s výrobcem vodoměrů KADEN vlastní aplikaci pro ONLINE sběr dat a následnou prezentaci naměřených hodnot přes webové rozhraní. Nový inovativní systém umí hlídat například havárie vody, protékající WC a funkci všech instalovaných vodoměrů. Problémem není ani rozúčtování vody a další služby. Pomocí technologie pro online odečet lze odečítat i nové vodoěmry Kaden iFlux, vyráběné od roku 2019.

 • Jaro 2020 - COVID-19

  Na jaře 2020 nám vstoupil do hry nečekaný hráč - COVID-19. Nebereme jej na lehkou váhu. Proto naši technici při montáži vodoměrů a dalších měřidel v bytech dodržují přísná bezpečnostní hygienická pravidla. Nošení roušky a desinfekce rukou je základem. Mimo jiné požadujeme podpis protokolu o výměně měřidla tužkou uživatele bytu. Více informací o průběhu výměny měřidel sdělíme telefonicky.

 • Souboj o přesnost

  V poslední době především díky vzrůstajícím cenám vody je stále větší poptávka po vodoměrech, které měří spotřebu vody přesněji od nižších průtoků. Máte-li zájem o přesné vodoměry, prostudujte si naší nabídku vodoměrů Kamstrup, B-Meters a Maddalena. Jistě si vyberete.

 • Online odečty vodoměrů

  Popíjíte kávu ve své kanceláři a na monitoru svého počítače sledujete online stav vodoměrů a kalorimetrů ve Vašem bytovém domě ??? To není sen, ale realita. Stále rozšiřujeme seznam kompatibilních měřidel. Navíc je nyní odečtová technologie k dispozici na bezúročné splátky nebo formou pronájmu !!!

 • Co dělat, když Váš vodoměr měří špatně ?

  Občas se stane, že máte pocit, že Váš vodoměr měří špatně. V tomto případě naleznete kompletní řešení a postup krok za krokem na našich stránkách.

 • Měření tepla

  Jistě víte, že od 1.1.2015 je v ČR povinné měření tepla v bytových objektech. A my pro Vás máme řešení. Nabízíme montáže kalorimetrů, indikátorů topných nákladů, teplotních sensorů s online přenosem dat a samozřejmě související služby. Tak se nám ozvěte, rádi zpracujeme nabídku !!!

 • Nejlepší měřidla? Určitě KAMSTRUP!!! a nyní za SUPER CENU

  Již 7 let prodáváme vodoměry, kalorimetry a teplotní sensory dánského výrobce KAMSTRUP. Za tuto dobu máme 0 (nula) reklamací a hlášených závad. Nejprodávanějšími produkty jsou vodoměry Kamstrup Multical 21 (ultrazvukový princip měření, životnost 16 let, po 5 a 10 letech jen metrologické ověření), měřiče tepla Kamstrup Multical 302 (ultrazvukový princip měření, životnost baterie 12-16 let, po 4 a 8 letech jen metrologické ověření) a teplotní sensory TEHUM pro denostupňovou metodu rozdělení topných nákladů mezi konečné spotřebitele... Napište si o cenovou nabídku!

 • Poděkování

  Chtěli bychom tímto poděkovat zákazníkům naší firmy za učiněné objednávky. Jen díky Vám jsme již několik let největším prodejcem vodoměrů KADEN v České republice a také jedním z největších prodejců měřidel dánského výrobce KAMSTRUP. Děkujeme :-).

 • Nabídka práce pro instalatéry a zedníky

  V současnosti nabízíme volná místa v oboru instalatér a zedník. U obou profesí máme požadavek na vysokou kvalitu práce a znalost oboru. Velkou výhodou je také ŘP skupiny B. Více informací Vám sdělíme při pracovním pohovoru, který si můžete domluvit na tel. 283870824 se sl. Bekovou.

 • 1
 • Počasí Praha

  Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 • Povinnost dálkového odečtu od 25.10.2020

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do české republiky jednu podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry

 • 1

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 38 hostů a žádný člen