• vymena vodomeru hlavicka

 •     
      

 • VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ


  PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA 
  ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
  U vody 1, 17000 Praha 7
  Tel.: 283 870 824, 777 652 901
   

Několik slov o vodoměrech

Jdeme na to od začátku ...

     Tato stránka je věnována problematice bytových vodoměrů, které naše společnost standardně nabízí. Doufáme, že zde naleznete důležité informace, které Vám pomohou rozhodnout při výběru typu vodoměrů.

      Ale ještě než začneme o bytových vodoměrech, důkladně si prosím přečtěte několik následujících informací, které jsou dle našeho názoru velmi důležité:

Důležitá fakta

- asi polovina zákazníků si vybírá bytové vodoměry pouze podle nejnižší ceny, tento trend je ale dlouhodobě na ústupu

- ostatní zákazníci vybírají a požadují přesnější a neovlivnitelné vodoměry, důvodem je velký rozdíl mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a vodárenským vodoměrem (součet bytových vodoměrů bývá výrazně nižší)

- většina zákazníků podezřívá své stávající vodoměry z nepřesného měření nebo podezřívá některé sousedy z černých odběrů

- málokdo pochybuje o kvalitě a přesnosti vodárenských fakturačních vodoměrů (ale měl by  hodně pochybovat...)

- my jsme zjistili, že fakturační vodoměry především díky nečistotám ve vodě mnohdy měří více i o 40 %, než by měly (toto tvrzení bez problému dokážeme)

- mnohdy je tedy velký rozdíl mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a vodárenským vodoměrem způsoben pouze vodárenským vodoměrem

- ale jak zjistit, kde je pravda ???

- bez kontrolního vodoměru to nejde !!!

- a právě pro Vás, naše zákazníky, máme v nabídce kvalitní kontrolní vodoměry ultrazvukové konstrukce s 16-ti letou životností, které osazujeme za vodárenské vodoměry (tyto vodoměry netrpí sklonem měřit do plusu tak, jako standardní vodárenské vodoměry)

- již stovky námi osazených kontrolních vodoměrů prokázaly nepřesnost vodárenských vodoměrů, v mnoha případech tato nepřesnost byla potvrzena i pracovníky ČMI, se kterými spolupracujeme

- objektivní zkouška funkce vodárenského vodoměru se provádí v provozních podmínkách přímo v objektu bez demontáže vodoměru, zkoušky v metrologických centrech dodavatelů vody NEDOPORUČUJEME (demontáží, převozem a čištěním vodoměrů před zkouškou dojde k ovlivnění výsledku zkoušky !!!)

A naše doporučení ?

- instalujte si kontrolní vodoměr a nechte jej měsíc v provozu, pak data odečtěte a na základě výsledku můžete řešit výběr bytových vodoměrů

- kontrolní vodoměr Vám bude 16 let hlídat náklady na vodu

- dle našeho názoru jde o vratnou investici 

 


... no a teď konečně:     BYTOVÉ VODOMĚRY


Přesnost vodoměrů

     Jedním z podstatných parametrů vodoměrů je přesnost měření. Zde je na místě vysvětlit problematiku měření spotřebované vody. Bytový vodoměr je takzvané stanovené měřidlo, na které se vztahují příslušné předpisy. Bytové vodoměry mohou montovat pouze firmy s oprávněním ČMI a tyto firmy by měly být proškoleny na montáž výrobcem vodoměru. Důvodem je dodržení montážních předpisů, které jsou důležité pro přesné měření.

     První důležitou informací je skutečnost, že drtivá většina vodoměrů měří výrazně lépe ve vodorovné poloze s ciferníkem měřidla situovaným nahoru. Je-li vodoměr namontován ve svislé poloze, přesnost měření je výrazně horší. Horší přesnost je také, když je vodoměr instalován v nestandardní poloze, což je vodorovná montáž s natočením měřidla o 90 stupňů (když je vodoměr vodorovně, ale ciferník nesměruje nahoru, ale do strany).

     Výrobci bytových vodoměrů musí uvádět na vodoměrech parametr přesnosti platný při vodorovné i svislé instalaci. V současnosti se používá starší norma, kde jsou vodoměry rozděleny do tříd A, B, C. Zde je nejhorší třída A (Qmin = 60 litrů za hodinu), lepší je třída B (Qmin = 30 litrů za hodinu) a nejlepší třída C (Qmin = 15 litrů za hodinu). Podle nové normy MID se uvádí parametr R. Obecně platí, že čím vyšší parametr R, tím vyšší přesnost měření. Parametr R je poměr mezi nominálním průtokem vodoměru (Q3) a minimálním průtokem (Qmin). Má-li například vodoměr parametr R=100 a nominální průtok Q3 2,5 m3/hod, bude pak minimální průtok vodoměru při kterém již vodoměr měří správně 25 litrů za hodinu (Q3 : R = Qmin).

     Podstatnou hodnotou pro přesnost rozúčtování nákladů mezi jednotlivé vlastníky bytů v bytových domech je právě minimální průtok vodoměru (Qmin). Obecně lze tvrdit, že čím nižší mají bytové vodoměry Qmin osazené v bytovém domě, tím nižší bude rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a vodoměrem vodárenským. Aby byl tento problém lépe pochopen, uvedeme jeden typický příklad. V bytovém domě se nachází vodoměr standardní suchoběžné konstrukce instalovaný svisle. Tento vodoměr dosahuje při svislé montáži třídy A, to znamená že registruje průtok od 60 litrů za hodinu. Za vodoměr je instalována starší nádržka pro WC s plovákem. Tryska napouštěcího mechanismu je zarostlá vodním kamenem nebo přicpaná zrnkem rzi nebo písku. Nádržka má 8 litrů a její napuštění trvá 10 minut. Z uvedené inforace vyplývá, že minimální průtok vodoměrem jen pro nádržku WC bude 48 litrů, což je hodnota pod hladinou minimálního průtoku. V praxi to znamená, že vodoměr s uvedenou přesností třídy A ve svislé poloze odběr vody uvedený v příkladu vůbec nezaznamená, nebo bude výrazně podměřovat. A to je přesně ten důvod, proč instalovat přesnější vodoměry. Bohužel s přesností vodoměru roste i jeho cena. Je to dáno nejen výrobní technologií, ale i dražším cejchováním.

Standardní nebo dálkový odečet ?

     V současné době jsou na trhu dva typy vodoměrů. Prvním typem jsou standardní mechanické vodoměry, u nichž lze stav počítadla zjistit opsáním hodnoty z číselníku. Podmínkou pro provedení odečtu je zajištění přístupu do bytu. Tato na první pohled jednoduchá záležitost se značně komplikuje v případě, že uživatel bytu v době provádění odečtů není doma nebo prostě neotevře dveře. Dojde-li k opsání stavů vodoměrů v některých bytech se zpožděním několika dnů nebo týdnů od data provedení odečtů u většiny bytů, dochází k poměrně velké nepřesnosti ve vyúčtování nákladů pro jednotlivé byty. Při samoodečtu prováděném uživateli bytů také dochází k úmyslnému zkreslení stavu nebo k neúmyslnému zkreslení stavu, který je často způsoben chybným odečtením desetinné čárky.

     Druhým typem vodoměrů jsou vodoměry s dálkovým odečtem stavu. První systémy používaly datovou drátovou sběrnici, ale dnes již je standardem provádení dálkového odečtu na principu bezdrátové radiové komunikace. Dá se říct, že jedinou nevýhodou těchto vodoměrů je vyšší cena. K výhodám patří jednoduchý dálkový odečet stavů vodoměrů během velmi krátkého času bez nutnosti přístupu do bytů, statistika měsíční spotřeby (u některých výrobců) a různé další statistické a bezpečnostní funkce. Díky rychlému odečtu všech instalovaných vodoměrů je vyúčtování nákladů podstatně přesnější. Vodoměry s dálkovým odečtem jsou obecně dvou typů. Prvním typem je vodoměr, který lze odečítat pouze pochůzkovým systémem (bytový dům je potřeba obejít se speciální čtečkou a ze společných prostor domu odečíst bytové vodoměry). Druhým typem je vodoměr, který kromě pochůzkového systému odečtu umožňuji po doinstalaci přenašečů signálu online odečet. Na monitoru svého PC kdekoliv na světě pohodlně vidíte aktuální stav vodoměrů, kalorimetrů a jiných kompatibilních měřidel. Dle našeho názoru během několika málo let vodoměry s dálkovým odečtem nahradí standardní mechanické vodoměry. Proto vodoměry s dálkovým odečtem doporučujeme.

Jedna nebo dvě plomby ?

     Standardně se připojený vodoměr chrání proti manipulaci plombou na vstupním šroubení (účelem plomby je zajistit, aby nebyl možný odběr vody bez měření poměrovým měřidlem). My Češi jsme však vynalézavý národ a tak někteří z nás přišli na způsob, jak vodoměr alespoň zastavit. Z tohoto důvodu je vhodné instalovat druhou plombu na výstupní šroubení vodoměru. Tato druhá plomba vynalézavcům život zcela jistě zkomplikuje. Proto druhou plombu doporučujeme.

Antimagnetická ochrana, kde je pravda ?

     Naše společnost nabízí jen a pouze vodoměry, které mají zabudovánu ochranu proti ovlivnění chodu vodoměru magnetem. Vzhledem k tomu, že uvnitř standardních suchoběžných vodoměrů je magnetická spojka, která přenáší pohyb kola, kterým otáčí voda, na počitadlo, přišlo pár lidí s nápadem, jak snížit naměřené množství vody pomocí magnetu. Magnet byl přikládán na vodoměry především v osmdesátých a devadesátých letech. Při výměnách jsme mnohdy nalezli "povinnou výbavu" instalačních šachet ve formě školních magnetů a takzvaných podkov. Na tento problém výrobci reagovali vložením antimagnetické ochrany do těla vodoměru, která odstiňuje vliv magnetického pole z vnějšího prostředí na magnetickou spojku. V současné době se jednotliví výrobci předhánějí v tom, kolikrát jejich vodoměr překoná požadavky normy. Dle našeho názoru je ochrana současných typů vodoměrů dostatečná. Zjistili to zřejmě i uživatelé bytů, neboť magnety z blízkosti vodoměrů vymizely... Jsou ale i vodoměry, které nejsou magnetem vůbec ovlivnitelné, a to díky své konstrukci. Jedná se především o přesné neovlivnitelné vodoměry mokroběžné konstrukce Maddalena, B-Meters a také o ultrazvukové vodoměry firmy Kamstrup.

Zpětná klapka

     Zpětná klapka se instaluje na výstup vodoměrů především z důvodu komplikací, které způsobují některé pákové baterie (míchání teplé a studené vody ve vodovodním řádu a s tím spojený zpětný chod vodoměru). Existují zpětné klapky, které se jednoduše vkládají do výstupního šroubení vodoměru, bohužel jsou háklivé na čistotu měřené vody. I malé zrnko písku pak dokáže způsobit nepříjemné "pískání" zpětné klapky. Omezení této komplikace se řeší filtrem jemných částic na vstupu vody do objektu. Druhým, ale náročnějším řešením, je instalace pevné zpětné klapky do rozvodu za vodoměr. Toto řešení doporučujeme, i když je technicky a finančně náročnější.

Problém zvaný rozteč, nebo-li stavební délka

     V současné době se vodoměry vyrábějí v montážní délce (rozteč) 110 mm a ve velmi omezeném množství výrobků 80 mm. Dříve se vodoměry vyráběly i v montážní délce 80 mm, prakticky do té doby, než se zjistilo, že vodoměry kratších montážních délek než 110 mm mají horší parametry v oblasti přesnosti měření. Proto dochází ke sjednocení montážní délky bytových vodoměrů na 110 mm. V místech, kde je příprava instalací pro vodoměry právě 80 mm by jste měli zpozornět. Čeká Vás s velkou pravděpodobností investice do úpravy vodovodního rozvodu spočívající v rozšíření pozice pro vodoměr na 110 mm. Jen tak si pak můžete vybrat libovolný vodoměr od jakéhokoliv výrobce pro svůj objekt. V současné době v montážní délce 80 mm vyrábí vodoměry například firma Enbra. Jde však pouze o standardní mechanické vodoměry. Kdyby jste od Enbry hledali modernější vodoměry s přípravou pro dálkový odečet v montážní délce 80 mm, budete hledat marně.

Černé odběry a neoprávněné ovlivňování funkce vodoměrů

     Všeobecně jsou ve světě Češi chápáni jako pivaři s vrozenou inteligencí a šikovností. A jelikož je český člověk šikovný, snaží se někteří jedinci různými způsoby snížit účtovanou spotřebu vody. A jdou na to různými způsoby.

     Asi nejznámějším způsobem jak ovlivnit vodoměr je přiložení magnetu k vodoměru. Celé kouzlo spočívá ve skutečnosti, že vodoměry suchoběžné konstrukce jsou vybaveny takzvanou magnetickou spojkou. To je zařízení, které přenáší moment hybnosti z části vodoměru, kterou protéká voda do části vodoměru, ve které je umístěno počítadlo. Působení magnetu v blízkosti vodoměru může negativně ovlivnit (zpomalit) chod vodoměru. Proto jsou moderní vodoměry vybaveny magnetickým stíněním, takzvanou antimagnetickou ochranou. Tato ochrana není stoprocentní, míru ovlivnění magnetem však výrazně snižuje. Ale jedno pravidlo fyziky ze základní školy platí stále: čím větší a silnější magnet, tím větší míra ovlivnění... Ale jsou i vodoměry 100 % antimagnetické. Jde o vodoměry mokroběžné (například Maddalena TTCD ONE TRP nebo B-Meters CPR-RP) nebo vodoměry ultrazvukové (například KAMSTRUP Multical 21). Řešením je také použití elektronických vodoměrů s integrovaným sensorem síly magnetického pole (například Kaden S06x), který přítomnost magnetu zjistí a informaci o působení magnetu uloží do paměti včetně délky doby, po kterou byl magnetem vodoměr ovlivňován...

     Další metodou jak ovlivnit vodoměr je pokus o jeho zastavení pomocí drátu. Tento způsob je poměrně rozšířený. Tento fígl spočívá v tom, že se do vodoměru vsune drát z výstupní strany, který zastaví oběžné kolo. Ochranou proti tomuto jevu je osazení plomby na výstupní šroubení vodoměru. Ale i to není stoprocentní. Český kutil neváhá rozebrat trubku třeba půl metru za vodoměr a jednoduše použít dlouhý drát. Řešení tohoto problému spočíná v instalaci druhé plomby na výstupní šroubení při současném vložení zpětné klapky do výstupního šroubení vodoměru. Zpětná klapka nejenže zabrání nechtěnému zpětnému průtoku, ale mechanicky ochrání vodoměr před vsunutím drátu, jehož účelem je zastavit oběžné kolo.

     V činžovních domech se dost často najde další specialita instalace. Vodoměr se jednoduše obejde pomocí bypasu a voda je odebírána ještě před vodoměrem. Je-li rozvod pod omítkou, je velmi obtížné toto napojení najít. Navíc chytré české hlavičky připojují na "černý" neměřený rozvod nejvíce pračky a myčky. Při běžné prohlídce instalace nic není poznat. Máte-li v domě velký rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a vodoměrem hlavním, je potřeba vždy kompletně instalaci v bytech zkontrolovat. Vodoměr v bytě musí počítat spotřebovanou vodu i při puštění pračky nebo myčky. Tento problém se téměř nevyskytuje v panelových domech, kde je stoupačka vody dobře viditelná a neoprávněné napojení by bylo okamžitě odhaleno. Ale v činžovních domech je potřeba dávat na toto pozor.


 Odpovědi na legislativní otázky naleznete ZDE.

 • Vodárenský vodoměr

  Opravdu věříte, že vždy měří správně ??? Opak může být pravdou! Hodnoty +20%, + 30% i + 40% jsou reálné a poměrně časté! Řešením je kontrolní vodoměr ultrazvukové konstrukce. Jako první na trhu nabízíme instalaci kontrolních měřidel spolu s následným řešením ověření vodárenského měřidla na místě instalace ve spolupráci s ČMI.

 • Kaden S06x a Kaden iFlux - ONLINE

  Od ledna roku 2015 nabízíme vodoměry KADEN S060 a S065 s rozšířeným komunikačním módem. Kromě protokolu R-COM pro pochůzkový odečet jsou tyto vodoměry vybaveny i protokolem "Wireless M-BUS". Naše firma provozuje ve spolupráci s výrobcem vodoměrů KADEN vlastní aplikaci pro ONLINE sběr dat a následnou prezentaci naměřených hodnot přes webové rozhraní. Nový inovativní systém umí hlídat například havárie vody, protékající WC a funkci všech instalovaných vodoměrů. Problémem není ani rozúčtování vody a další služby. Pomocí technologie pro online odečet lze odečítat i nové vodoěmry Kaden iFlux, vyráběné od roku 2019.

 • Jaro 2020 - COVID-19

  Na jaře 2020 nám vstoupil do hry nečekaný hráč - COVID-19. Nebereme jej na lehkou váhu. Proto naši technici při montáži vodoměrů a dalších měřidel v bytech dodržují přísná bezpečnostní hygienická pravidla. Nošení roušky a desinfekce rukou je základem. Mimo jiné požadujeme podpis protokolu o výměně měřidla tužkou uživatele bytu. Více informací o průběhu výměny měřidel sdělíme telefonicky.

 • Souboj o přesnost

  V poslední době především díky vzrůstajícím cenám vody je stále větší poptávka po vodoměrech, které měří spotřebu vody přesněji od nižších průtoků. Máte-li zájem o přesné vodoměry, prostudujte si naší nabídku vodoměrů Kamstrup, B-Meters a Maddalena. Jistě si vyberete.

 • Online odečty vodoměrů

  Popíjíte kávu ve své kanceláři a na monitoru svého počítače sledujete online stav vodoměrů a kalorimetrů ve Vašem bytovém domě ??? To není sen, ale realita. Stále rozšiřujeme seznam kompatibilních měřidel. Navíc je nyní odečtová technologie k dispozici na bezúročné splátky nebo formou pronájmu !!!

 • Co dělat, když Váš vodoměr měří špatně ?

  Občas se stane, že máte pocit, že Váš vodoměr měří špatně. V tomto případě naleznete kompletní řešení a postup krok za krokem na našich stránkách.

 • Měření tepla

  Jistě víte, že od 1.1.2015 je v ČR povinné měření tepla v bytových objektech. A my pro Vás máme řešení. Nabízíme montáže kalorimetrů, indikátorů topných nákladů, teplotních sensorů s online přenosem dat a samozřejmě související služby. Tak se nám ozvěte, rádi zpracujeme nabídku !!!

 • Nejlepší měřidla? Určitě KAMSTRUP!!! a nyní za SUPER CENU

  Již 7 let prodáváme vodoměry, kalorimetry a teplotní sensory dánského výrobce KAMSTRUP. Za tuto dobu máme 0 (nula) reklamací a hlášených závad. Nejprodávanějšími produkty jsou vodoměry Kamstrup Multical 21 (ultrazvukový princip měření, životnost 16 let, po 5 a 10 letech jen metrologické ověření), měřiče tepla Kamstrup Multical 302 (ultrazvukový princip měření, životnost baterie 12-16 let, po 4 a 8 letech jen metrologické ověření) a teplotní sensory TEHUM pro denostupňovou metodu rozdělení topných nákladů mezi konečné spotřebitele... Napište si o cenovou nabídku!

 • Poděkování

  Chtěli bychom tímto poděkovat zákazníkům naší firmy za učiněné objednávky. Jen díky Vám jsme již několik let největším prodejcem vodoměrů KADEN v České republice a také jedním z největších prodejců měřidel dánského výrobce KAMSTRUP. Děkujeme :-).

 • Nabídka práce pro instalatéry a zedníky

  V současnosti nabízíme volná místa v oboru instalatér a zedník. U obou profesí máme požadavek na vysokou kvalitu práce a znalost oboru. Velkou výhodou je také ŘP skupiny B. Více informací Vám sdělíme při pracovním pohovoru, který si můžete domluvit na tel. 283870824 se sl. Bekovou.

 • 1
 • Počasí Praha

  Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 • Povinnost dálkového odečtu od 25.10.2020

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do české republiky jednu podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry

 • 1

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 57 hostů a žádný člen