• vymena vodomeru hlavicka

 •     
      

 • VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ


  PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA 
  ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
  U vody 1, 17000 Praha 7
  Tel.: 283 870 824, 777 652 901
   

Dálkový odečet, aneb jak to funguje v praxi

Úvodem

     V posledních letech především díky prudce se rozvíjejcím počítačovým systémům a elektronice dochází ke zvýšení nabídky vodoměrů s možnosti dálkového odečtu. Zatímco dříve byl dálkový odečet spojen s nezbytnou instalací drátových sběrnicových systémů, v současnosti se stále více výrobců přiklání k bezdrátovým radiovým systémům dálkového odečtu. Tento dálkový bezdrátový odečet je provozován vždy v povoleném pásmu radiových frekvecí, protokol přenosu a frekvence se liší u jednotlivých výrobců.

     Jednotliví výrobci vodoměrů s dálkovým odečtem řeší problematiku komunikace mezi vodoměrem a uživatelem různým způsobem. Na této stránce se dozvíte více informací o systému dálkového odečtu některých výrobců.

Základní rozdělení vodoměr s dálkovým odečtem dle konstrukce

     Vodoměry s dálkovým odečtem lze rozdělit na měřidla plně elektronická a mechanická s rozhraním pro osazení doplňkového modulu dálkového odečtu.

VODOMĚRY ELEKTRONICKÉ - ZÁKLADNÍ FAKTA

 1. na první pohled jsou rozeznatelné díky LCD displeji místo mechanického počitadla
 2. velkou výhodou je kompaktní rozměr a skutečnost, že veškeré prvky podílející se na měření vody a přenosu dat jsou uzavřeny v těle vodoměru
 3. tyto vodoměry mají v 99 % případů certifikaci dle MID včetně radiového modulu, nelze pak jakkoliv zpochybnit data získaná pomocí dálkového odečtu
 4. data získaná pomocí dálkového odečtu jsou vždy garantované shodná s údaji na displeji vodoměru (tyto hodnoty se nemohou "rozejít")
 5. Zástupci této kategorie jsou například vodoměry kamstrup Multical 21 nebo Kaden S060

Kamstrup Multical 21 500

 

e vodomerym 500a 

 

VODOMĚRY MECHANICKÉ S EXTERNÍM RADIOMODULEM - ZÁKLADNÍ FAKTA

 1. jde o standardní mechanické vodoměry s přizpůsobením pro dodatečnou montáž doplňkového radiomodulu
 2. po instalaci doplňkového radiomodulu se vodoměr téměř vždy výrazně zvětší (obvykle na výšku) a z tohoto důvodu se do některých instalačních míst především ve starších zděných domech jednoduše nevejde - tento fakt považujeme za nevýhodu
 3. výrobci těchto typů vodoměrů nabízejí doplňkové radiomoduly s životností na jeden nebo dva cykly (5 nebo 10 let), ale záruka je většinou jen dvouletá ... zde číhá nebezpečí
 4. největším problémem u vodoměrů s odděleným radiomodulem je způsob přenosu dat (nebo impulsu) mezi vodoměrem a radiomodulem, tento přenos je řešen nejvíce magneticky - u lepších vodoměrů též opticky nebo indukčně (u některých vodoměrů je velmi jednoduché a rychlé ovlivnění přenosu mezi vodoměrem a radiomodulem - výsledkem je pak vyšší stav na počitadle vodoměru než stav udávaný radiomodulem) ... z tohoto důvodu vodoměry s odděleným radiomodulem NEDOPORUČUJEME
 5. další nevýhodou těchto typů vodoměrů s radiomodulem s životností vyšší než je životnost vodoměru je nezbytnost po prvním cyklu přenastavovat evidenci a vazbu radiomodulu na jiné výrobní číslo vodoměru (toto je zdroj chyb při vyúčtování, výměnu vodoměru musí obvykle provádět speciálně vyškolený pracovník s počítačem ... vodoměr nevymění ledajaký instalatér)

Co můžete od dálkového odečtu očekávat?

     Zde doporučujeme zbystřit. Na trhu neexistuje jednotná specifikace funkcí dálkového odečtu. Každý výrobce řeší dálkový odečet po svém. Obecně existují dva způsoby dálkového odečtu, ale i ty se výrazně liší podle výrobce.

OFFLINE nebo-li WALK-BY dálkové odečty

     Zde jde o jednosměrné nebo obousměrné systémy dálkových odečtů vodoměrů. Odečet probíhá obvykle tak, že se k notebooku připojí radiomodul (většinou přes rozhraní USB) a pomocí tohoto radiomodulu se odečtou vodoměry a další měřidla. U jednostranné komunikace se musí počkat, až se  načtou veškerá měřidla, která vysílají hodnoty náměrů v pravidelných intervalech. U oboustranné komunikace měřidla v klidu nic nevysílají, ale v klidu čekají na požadavek k odeslání dat. Pomocí odečtové aplikace jsou měřidla probuzena ze spánku, odešlou data a opět usnou. Odečet se dá provádět cíleněji.

ONLINE odečty

     Online odečet vodoměrů a dalších měřidel je co se týče komfortu uživatele na mnohem vyšší úrovni než pochůzkový walkby odečet. Do objektu s online odečtem dat jsou osazena měřidla se zapnutým radiomodulem, jenž vysílá data v pravidelných intervalech. Do objektu je dále instalována přenosová sestava složená z opakovačů signálu a také z brány, pomocí které se data z měřidel odesílají do veřejné sítě internet. V příslušném  datacentru se ukládají data na server a pomocí specializované aplikace lze naměřená data v reálném čase sledovat a zpětně prohlížet veškeré náměry. Díky důmyslným analýzám lze zjistit vady vodoměrů a případné závady na vodoinstalaci byových jednotek (například protékající WC atp.). Více informací naleznete na našem specializovaném webu www.merenionline.cz  .

Co vše se dozvím z vodoměru pomocí dálkového odečtu?

     Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Datové výstupy záleží na typu vodoměru (a jeho výrobci) a také na způsobu odečtu (offline nebo online). Níže uvádíme informace o datech, která jsou dostupná pomocí offline-walkby dálkového radiového odečtu některých známých typů vodoměrů. Podle srovníní je jasně vidět, že některá měřidla poskytnou velmi mnoho užitečných údajů a jiná kromě aktuálního stavu prakticky nic.

Kamstrup Multical 21 - aktuální stav, stav na konci předchozího měsíce (při fyzickém kontaktu lze pomocí optické čtečky získat 36 měsíčních stavů, 460 denních stavů, 50 chybových informací a další zajímavé hodnoty)

Kaden S060 - S065 - pomocí protokolu r-com: aktuální stav, 18 měsíčních stavů zpětně, informace stavu baterie, zpětném průtoku a o pokusech o ovlivnění (určeno pro pochůzkové dálkové odečty), pomocí protokolu wireles m-bus: aktuální stav (určeno pro online přenos dat)

Maddalena ONE TRP - pouze aktuální stav a aktuální informace o baterii a o síle magnetického pole (na rozdíl od dříve zmíněných vodoměrů nemá vestavěný kalendář)

Tipy a rady

 1. při výběru vodoměru s dálkovým odečtem nedoporučujeme obecně typy s odděleným radiomodulem a to především kvůli možnosti ovlivnění přenosu informací z vodoměru do radiomodulu
 2. vždy si ověřte, zda se do instalačních míst konkrétní vodoměr s dálkovým odečtem vejde nebo ne (tento problém je zásadní u starších činžovních domů s mělkými instalačními místy)
 3. chcete-li provozovat odečet vodoměrů pochůzkovým systémem (walkby, offline), volte vždy vodoměry s vestaveným kalendářem, jen pak zjistíte při realizaci odečtu v půlce ledna jaký byl stav měřidel k 31.12.xxx

 

 

 

 

 • Vodárenský vodoměr

  Opravdu věříte, že vždy měří správně ??? Opak může být pravdou! Hodnoty +20%, + 30% i + 40% jsou reálné a poměrně časté! Řešením je kontrolní vodoměr ultrazvukové konstrukce. Jako první na trhu nabízíme instalaci kontrolních měřidel spolu s následným řešením ověření vodárenského měřidla na místě instalace ve spolupráci s ČMI.

 • Kaden S06x a Kaden iFlux - ONLINE

  Od ledna roku 2015 nabízíme vodoměry KADEN S060 a S065 s rozšířeným komunikačním módem. Kromě protokolu R-COM pro pochůzkový odečet jsou tyto vodoměry vybaveny i protokolem "Wireless M-BUS". Naše firma provozuje ve spolupráci s výrobcem vodoměrů KADEN vlastní aplikaci pro ONLINE sběr dat a následnou prezentaci naměřených hodnot přes webové rozhraní. Nový inovativní systém umí hlídat například havárie vody, protékající WC a funkci všech instalovaných vodoměrů. Problémem není ani rozúčtování vody a další služby. Pomocí technologie pro online odečet lze odečítat i nové vodoěmry Kaden iFlux, vyráběné od roku 2019.

 • Jaro 2020 - COVID-19

  Na jaře 2020 nám vstoupil do hry nečekaný hráč - COVID-19. Nebereme jej na lehkou váhu. Proto naši technici při montáži vodoměrů a dalších měřidel v bytech dodržují přísná bezpečnostní hygienická pravidla. Nošení roušky a desinfekce rukou je základem. Mimo jiné požadujeme podpis protokolu o výměně měřidla tužkou uživatele bytu. Více informací o průběhu výměny měřidel sdělíme telefonicky.

 • Souboj o přesnost

  V poslední době především díky vzrůstajícím cenám vody je stále větší poptávka po vodoměrech, které měří spotřebu vody přesněji od nižších průtoků. Máte-li zájem o přesné vodoměry, prostudujte si naší nabídku vodoměrů Kamstrup, B-Meters a Maddalena. Jistě si vyberete.

 • Online odečty vodoměrů

  Popíjíte kávu ve své kanceláři a na monitoru svého počítače sledujete online stav vodoměrů a kalorimetrů ve Vašem bytovém domě ??? To není sen, ale realita. Stále rozšiřujeme seznam kompatibilních měřidel. Navíc je nyní odečtová technologie k dispozici na bezúročné splátky nebo formou pronájmu !!!

 • Co dělat, když Váš vodoměr měří špatně ?

  Občas se stane, že máte pocit, že Váš vodoměr měří špatně. V tomto případě naleznete kompletní řešení a postup krok za krokem na našich stránkách.

 • Měření tepla

  Jistě víte, že od 1.1.2015 je v ČR povinné měření tepla v bytových objektech. A my pro Vás máme řešení. Nabízíme montáže kalorimetrů, indikátorů topných nákladů, teplotních sensorů s online přenosem dat a samozřejmě související služby. Tak se nám ozvěte, rádi zpracujeme nabídku !!!

 • Nejlepší měřidla? Určitě KAMSTRUP!!! a nyní za SUPER CENU

  Již 7 let prodáváme vodoměry, kalorimetry a teplotní sensory dánského výrobce KAMSTRUP. Za tuto dobu máme 0 (nula) reklamací a hlášených závad. Nejprodávanějšími produkty jsou vodoměry Kamstrup Multical 21 (ultrazvukový princip měření, životnost 16 let, po 5 a 10 letech jen metrologické ověření), měřiče tepla Kamstrup Multical 302 (ultrazvukový princip měření, životnost baterie 12-16 let, po 4 a 8 letech jen metrologické ověření) a teplotní sensory TEHUM pro denostupňovou metodu rozdělení topných nákladů mezi konečné spotřebitele... Napište si o cenovou nabídku!

 • Poděkování

  Chtěli bychom tímto poděkovat zákazníkům naší firmy za učiněné objednávky. Jen díky Vám jsme již několik let největším prodejcem vodoměrů KADEN v České republice a také jedním z největších prodejců měřidel dánského výrobce KAMSTRUP. Děkujeme :-).

 • Nabídka práce pro instalatéry a zedníky

  V současnosti nabízíme volná místa v oboru instalatér a zedník. U obou profesí máme požadavek na vysokou kvalitu práce a znalost oboru. Velkou výhodou je také ŘP skupiny B. Více informací Vám sdělíme při pracovním pohovoru, který si můžete domluvit na tel. 283870824 se sl. Bekovou.

 • 1
 • Počasí Praha

  Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 • Povinnost dálkového odečtu od 25.10.2020

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do české republiky jednu podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry

 • 1

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 53 hostů a žádný člen